Положення та умови

1. Загальні положення:

 • 1.1. Дана Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації про товари та/або послуги, що розміщена на Вебсайті, а також можливість передачі таких товарів та/або послуг Користувачу.
 • 1.2. Дана Угода є публічною Офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Вебсайту, Користувач вважається безумовно тим, що приймає (акцептує) дану Угоду. Користувач повинен повністю ознайомитися з умовами даної Угоди до моменту реєстрації на Вебсайті, та/або проставляння символу «галочка». Реєстрація Користувача на Вебсайті, та/або оформлення Замовлення свідчить про повне та безумовне прийняття Угоди Користувача (у відповідності до ст.614, ст.642 Цивільного Кодексу України).
 • 1.3. Вебсайт являється платформою для розміщення Пропозицій Продавцями.
 • 1.4. Інформація про товари та/або послуги, відображена на Вебсайті www.ice-cube.ua, є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Адміністрація Веб-сайту має право в будь-який час вносити зміни в умови даної Угоди. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Веб-сайті та не потребують додаткового повідомлення Користувача.
 • 1.5. Пропозиція на Вебсайті не є Офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною на Вебсайті Пропозицією має право запропонувати Оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення та/або здійснення замовлення через Кол-Центр Вебсайту. Заповнення форми Замовлення вважається Офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товарів та/або послуг на умовах, зазначених у відповідній Пропозиції.
 • 1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець виконав дії, що свідчать про прийняття Оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до виконання послуг, у відповідності до умов, що передбачені Офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів та/або послуг.
 • 1.7. Продавець має право запропонувати реалізувати товари та/або послуги на інших умовах після отримання Оферти Користувача. У такому випадку така Пропозиція буде вважатися зустрічною Офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної Оферти вважається фактичне отримання Користувачем та/або Отримувачем товарів та/або послуг на умовах, що передбачені зустрічною Офертою. Продавець має право відізвати зустрічну Оферту до моменту отримання товару та/або послуги Покупцем.
 • 1.8. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та/або фактичне отримання товару та/або послуги Покупцем, а також відвантаження товару та/або послуги Продавцем.
 • 1.9. Сторони погодилися, що направлення Продавцем та/або Адміністрацією Вебсайту будь-яких сповіщень про наявність товарів та/або послуг, прийняття Замовлення, строки доставки товару, його вартість, умови та форми оплати, статуси та/або зміни статусу Замовлення тощо за допомогою електронної пошти, SMS-повідомлень, дротових засобів зв’язку та ін. вважається повідомленням Покупця про отримання Продавцем Оферти і не може свідчити про її акцепт з боку Продавця.
 • 1.10. У разі прийняття (акцептування) Оферти Продавця Покупець надає згоду на отримання інформації про товар та/або послуги шляхом дистанційного зв’язку. Підписання документів, що підтверджують прийняття товару та/або фактичне прийняття товару, означає, що Покупець отримав усі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.
 • 1.12. Моментом отримання товару Отримувачем вважається підписання документа, що підтверджує факт приймання Покупцем/Отримувачем замовленого товару (товарно-транспортна накладна, акт приймання-передачі, тощо) або фактичне отримання товару і здійснення дій, що свідчать про прийняття товару. Під час отримання товару Отримувач зобов’язаний перевірити товар на наявність пошкоджень, наявність комплекту необхідних супровідних документів на товар (розрахунковий документ, гарантійний талон, акт приймання-передачі та ін.) та у випадку невідповідностей та/або пошкоджень невідкладно пред’явити претензію.

2. Інформація про товар

 • 2.1. Інформація про товар міститься на самому товарі, його пакованні, товаросупровідній документації. Інформація про товар також може бути надана дистанційно (шляхом розміщення інформації про товар на Вебсайті тощо). Користувач надає свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку.
 • 2.2. Під час отримання товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання товару, Отримувач повинен ознайомитися з інформацією про товар. У випадку необхідності отримання додаткової інформації про товар Покупець/Отримувач зобов’язаний звернутися до Продавця з метою отримання необхідної інформації, до моменту прийняття товару Покупцем/Отримувачем.
 • 2.3. Прийняття товару, підписання документів про отримання товару (товарно-транспортна накладна, акт приймання-передачі тощо) свідчить про те, що Продавець надав Покупцю повну, необхідну, доступну та достовірну інформацію про товар, що забезпечило можливість свідомого та компетентного вибору. Крім того, інформація про продукцію, що була надана Покупцю/Користувачу, не може бути розцінена як реклама.
 • 2.4. Ціна на товари та/або послуги, зазначена в Пропозиції, вважається орієнтовною. Ціна на товари та/або послуги, узгоджені Сторонами, може бути змінена Продавцем до моменту видачі товару Покупцю/Отримувачу.
 • 2.5. У разі зміни ціни товару та/або послуг, погоджених Сторонами у Пропозиції, Отримувач має право відмовитися від отримання і прийняття товару та/або послуг. При цьому Отримувач/Платник має право вимагати повернення сплачених за товар та/або послуги коштів. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойка та ін.) Продавцем або Адміністрацією не надаються.
 • 2.6. Вебсайт являється платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв’язку з цим Адміністрація не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Покупцями, Отримувачами, Платниками) за виконання Продавцем Замовлень та пов’язаними з виконання Замовлень діями.
 • 2.7. Вказані у Пропозиції умови вважаються попередніми умовами придбання товару та/або послуг. Умови Пропозиції можуть бути змінені Продавцем, у тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу товару та/або послуг можуть бути змінені Продавцем до моменту передачі товару та/або послуги Покупцеві/Отримувачу.
 • 2.8. У випадку застарілої інформації (в т.ч. Пропозицій) на Вебсайті, Адміністрація не зобов’язується змінювати чи оновлювати таку інформацію. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Вебсайту.
 • 2.9. Відповідальність Продавця за зміну умов придбання товару, порівняно з вказаними в Пропозиції, обмежується тим, що Користувач (Платник, Отримувач) має право відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (у випадку, коли такі кошти були сплачені).
 • 2.10. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у формі Замовлення. У випадку, якщо неточні (недостовірні) дані, вказані у Замовленні, призвели до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою товару за невірною адресою або видачею Товару неналежному Отримувачу, всі пов’язані з цим збитки покладаються на Користувача. Продавець має право утримати суму таких збитків або витрат із сум, що були сплачені Платником в якості оплати товару (провести залік зустрічних вимог).

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі, якщо Користувач не згоден з її умовами, він зобов’язується негайно припинити використання Вебсайту.
 • 3.2. Користувач погоджується не виконувати дії, які можуть бути розцінені як такі, що порушують чинне законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі в галузі інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, а також будь-яких дій, що можуть призвести до порушень у нормальній роботі Вебсайту та його сервісів.
 • 3.3. Використання матеріалів, розміщених на Вебсайті, без письмового дозволу правовласника не допускається. Для правомірного використання матеріалів Вебсайту необхідне укладання ліцензійних угод з правовласниками.
 • 3.4. У разі цитування матеріалів Вебсайту, включно авторськими творами, що охороняються, посилання на Вебсайт обов’язкове.
 • 3.5. Коментарі та інші записи Користувача на Вебсайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі та етики.
 • 3.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Вебсайті.
 • 3.7. Користувач розуміє і погоджується, що будь-які матеріали або сервіси Вебсайту та/або їхні частини можуть супроводжуватися рекламою. Користувач погоджується, що Адміністрація не несе будь-якої відповідальності та не несе будь-яких обов’язків, пов’язаних з такою рекламою.
 • 3.8. Користувач усвідомлює, що Продавці є окремими суб’єктами господарювання, що не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень відносно впливу на виконання Продавцями своїх зобов’язань відносно прийняття та/або виконання Замовлення, а також обставин, що виникають після продажу товару (гарантійні зобов’язання та ін.).
 • 3.9. Адміністрація та/або Продавець не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним товарів.
 • 3.10. Адміністрація та/або Продавець розглядають претензії покупців протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання таких претензій. Претензії приймаються шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Адміністрації та/або Продавця:
 • info@ice-cube.com.ua.
 • 3.11. У разі настання обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
 • 3.12. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

4. Конфіденційність і захист інформації:

 • 4.1. Користувач/Покупець дає свою згоду Адміністрації/Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передавання їх третім особам виключно з метою та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків, покладених на нього відповідно до умов даної Оферти.
 • 4.2. Адміністрація/Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні, повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Адміністрації/Продавцю за адресою, вказаною на Вебсайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.
 • 4.3. Адміністрація/Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
 • 4.4. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року №2657-XII «Про інформацію».

5. Інші умови:

 • 5.1. Вебсайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
 • 5.2. З усіх питань, які не передбачені умовами даної Оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.
 • 5.3. У випадку повернення товару Покупцем з причин, зазначених у ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець зобов’язується оплатити послуги компанії-перевізника, що здійснюватиме доставку такого товару від Покупця до Продавця.
 • 5.4. У випадку повернення коштів, сплачених Покупцем або Платником за придбані товари та/або послуги шляхом грошового переказу через відповідні компанії, що надають послуги з переказу готівкових коштів, Покупець або Платник зобов’язується сплатити вартість послуг з переказу грошових коштів.

6. Термін дії договору:

 • 6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Користувачем — відповідно до п. 1.2. цього Договору і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі.
 • 6.2. Сторони мають право розірвати Договір за взаємною згодою, але до моменту фактичної доставки товару.
Кошик